Javna nabavka 39/16 – usluge

Javna nabavka 39/16 – usluge

Farbanje stubova javnog osvetljenja i izrada i postavljanje poklopaca za stubove, za period od 12 meseci od dana zaključenja okvirnog sporazuma, sa jednim ponuđačem