Javna nabavka 39/19

Javna nabavka 39/19

Izrada projektne dokumentacije za seoske mesne zajednice po partijama: Partija 1:Izrada idejnog rešenja za izgradnju novog vrtića za potrebe MZ Bogosavac; Partija 2: Izrada projektne dokumentacije (IDR, PZGD, PZI) za izgradnju Doma kulture za potrebe MZ Pocerski Pričinović; Partija 3:Izrada idejnog rešenja za pribavljanje lokacijskih uslova, Projekta za građevinsku dozvolu i Projekta za izvođenje za izgradnju kapele u MZ Majur