Javna nabavka 38/16 – radovi

Javna nabavka 38/16 – radovi

Izgradnja kolovoza u ulici Drinskog artiljerijskog puka i kolskog prilaza lokaciji u ulici Leonarda Da Vinčija u Šapcu