Javna nabavka 38/19

Javna nabavka 38/19

Radovi na uređenju i održavanju centara sela u seoskim mesnim zajednicama po partijama od 1 do 9: Partija 1:MZ Ribari; Partija 2:MZ P.Pričinović; Partija 3:MZ Jelenča; Partija 4:MZ Duvanište; Partija 5:MZ Prnjavor; Partija 6:MZ Prnjavor; Partija 7:MZ Gornja Vranjska; Partija 8:MZ Varna; Partija 9:MZ Majur.