Javna nabavka 37/19

Javna nabavka 37/19

Radovi na održavanju opštinskih i nekategorisanih puteva, ulica i trotoara na teritoriji grada Šapca.