Javna nabavka 33/19

Javna nabavka 33/19

Izgradnja kolovoza i trotoara za deo ulice između ulica Kralja Aleksandra i Cara Dušana u Šapcu.