Javna Nabavka 33/18

Javna Nabavka 33/18

Izrada projektne dokumentacije po partijama od 1-4:
Partija 1: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju saobraćajnih površina u naselju „Benska Bara“ u Šapcu;
Partija 2: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju „Savske avenija“ u Šapcu;
Partija 3: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju podtribinskog prostora na stadionu FK Mačva u Šapcu;
Partija 4: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju otvorenog sportskog terena i spoljno uređenje dvorišta objekta Sokolskog doma u Šapcu.