Javna nabavka 32/18

Javna nabavka 32/18

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju distributivne gasne mreže u delu ulica Nova 4, Nova7 i Nova5 u severozapadnoj radnoj zoni u Šapcu.