Javna nabavka 3/16 – radovi

Javna nabavka 3/16 – radovi

Održavanje trotoara od behatona i betona u Šapcu, za period od 12 meseci od dana zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem