Javna nabavka 31/18

Javna nabavka 31/18

Izrada idejnog rešenja za pribavljanje lokacijskih uslova, projekta za građevinsku dozvolu (PGD) sa izvršenom tehničkom kontrolom i projekta za izvođenje radova (PZI) za izgradnju kolovoza i parking prostora u paralelno sabirnoj saobraćajnici OB2, sa državnim putem II reda-oznaka 26, deonica od ulice Vase Pelagića do ulice Milorada Panića Surepa u Šapcu