Javna nabavka 29/15

Javna nabavka 29/15

Izvođenje radova na održavanju trotoara presvučenih asfalt betonom, kao i održavanje parkinga i kolsko-pešačkih površina sa kolovoznim zastorom od asfalta u Šapcu, za period od 12 meseci od dana zaključenja okvirnog sporazuma, sa jednim ponuđačem