Javna nabavka 28/15

Javna nabavka 28/15

Dežurstvo, razastiranje i planiranje zemlje i šljunčenje pristupnog puta do lokacije koja se nasipa, za period od 12 meseci od dana zaključenja okvirnog sporazuma