Javna nabavka 27/2018

Javna nabavka 27/2018

Izrada demit fasade sa zamenom krovnog pokrivača na stambenom objektu u ulici Prote Smiljanića br. 60/1 u Šapcu.