Javna nabavka 27/19

Javna nabavka 27/19

Radovi na popravljanju nekategorisanih puteva i neizgrađenih opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Šapca.