Javna nabavka 25/17 – radovi

Javna nabavka 25/17 – radovi

Radovi na rekonstrukciji mreže i izgradnja javnog osvetljenja u prigradskom i seoskom području, otvoreni postupak radi zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period od 12 meseci od dana zaključenja okvirnog sporazuma