Javna nabavka 24/16 – radovi

Javna nabavka 24/16 – radovi

Izgradnja kolovoza asfaltiranjem sledećih gradskih ulica: Kneza Časlava, Kaonska i dela ulice Dragoljuba Filipovića, M.Z. „ŠIPURSKE LIVADE“ u Šapcu