Javna nabavka 2/16 – radovi

Javna nabavka 2/16 – radovi

Radovi na ravnanju, planiranju i šljunčenju neasfaltiranih ulica u gradu, za period od 12 meseci od dana zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem