Javna nabavka 21/20

Javna nabavka 21/20

Izgradnja stambenog objekta u ulici Milana Rakića u Šapcu.