Javna nabavka 21/18 – radovi

Javna nabavka 21/18 – radovi

Radovi na održavanju izgrađenih opštinskih i nekategorisanih puteva,ulica i trotoara na teritoriji grada Šapca