Javna nabavka 2/19

Javna nabavka 2/19

Radovi na planiranju i razastiranju zemlje i održavanju deponije, otvoreni postupak radi zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period od 12 meseci od dana zaključenja okvirnog sporazuma.