Javna nabavka 19/17- radovi

Javna nabavka 19/17- radovi

Izgradnja fekalne i atmosferske kanalizacione mreže u ulici Nova 5 u Šapcu