Javna nabavka 19/20

Javna nabavka 19/20

Izvođenje građevinskih radova na objektima seoskih mesnih zajednica po partijama od 1 do 3: Partija 1: MZ Gornja Rumska; Partija 2: MZ Grušić; Partija 3: MZ Dobrić.