Javna nabavka 19/19

Javna nabavka 19/19

Izgradnja vodovodne, fekalne kanalizacione i atmosferske mreže u ulici Nova 25 i Nova 27 u Šapcu.