Javna nabavka 17/17 – radovi

Javna nabavka 17/17 – radovi

Radovi na popravljanju nekategorisanih puteva i neizgrađenih lokalnih (opštinskih) puteva i ulica na teritoriji grada Šapca