Javna nabavka 17/2018

Javna nabavka 17/2018

Otvoreni postupak za izradu demit fasade sa zamenom krovnog pokrivača na stambenom objektu u ulici Kralja Petra I br. 12 u Šapcu