Javna nabavka 16/20

Javna nabavka 16/20

Urbani mobilijar – održavanje i zanavljanje: 1. Održavanje i izrada sprava na dečijim igralištima i sportskim terenima; 1.1. Održavanje i izrada sprava na dečijim igralištima; 1.2. Održavanje i izrada sportskih rekvizita; 1.3. Obilazak dečijih igrališta i sportskih terena; 2. Klupa i ograda oko kontejnera; 3. Kantice za smeće; 4. Oglasne i info table, metalni branici, držači za bicikle i metalne rešetke na rigolama u Ul. Pop Lukinoj; 5. Ograde od žičanog pletiva i ograde od kutijastih profila sa ispunom od grifovane žice; 6. Farbanje opreme urbanog mobilijara.