Javna nabavka 16/19

Javna nabavka 16/19

Izgradnja vodovodne i fekalne kanalizaciione mreže u ulici Nova 7 u Šapcu.