Javna nabavka 14/20

Javna nabavka 14/20

Radovi na rekonstrukciji niskonaponske mreže i izgradnji javnog osvetljenja, otvoreni postupak radi zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period od 12 meseci od dana zaključenja okvirnog sporazuma.