Javna nabavka 1/16 – radovi

Javna nabavka 1/16 – radovi

Radovi na planiranju i razastiranju zemlje – okvirni sporazum na period od 12 meseci od dana zaključenja sa 1 ponuđačem