Javna nabavka 10/2018

Javna nabavka 10/2018

Izrada demit fasade sa zamenom krovnog pokrivača na stambenom objektu u ulici Kralja Petra I br. 12 u Šapcu