Javna nabavka 1/20

Javna nabavka 1/20

Radovi na održavanju opštinskih puteva, ulica i trotoara od asfalta na teritoriji grada Šapca.