Javna Nabavka 1/19

Javna Nabavka 1/19

Održavanje trotoara od behatona i betona u Šapcu, otvoreni postupak radi zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period od 12 meseci od dana zaključenja okvirnog sporazuma.