Javna nabavka 03/17

Javna nabavka 03/17

Pregovarački postupak Nasipanje parcele za javni parking u ulici Nova 7 i izgradnja javnog parkinga sa atmosferskom kanalizacijom