Javna nabavka 02/20

Javna nabavka 02/20

Izgradnja atmosferske kanalizacione mreže u ulici Nova 5 – deonica od Nove 9 do Nove 7.