Kontakt

Kontakt

Osnovni podaci

Javno preduzeće “Infrastruktura” Šabac – Šabac

Osnovna delatnost preduzeća: šifra 4299
JBBK: 61968
Vrsta i struktura vlasništva:
državno
Vrsta kapitala: 
državni 100%
Matični broj: 17107461
PIB: 100112114
Tekući poslovni račun:
160-461862-38
Tekući račun za održavanje stambenih zgrada:
160-466259-39
Tekući račun – stanovi solidarnosti:
160-466258-42
Tekući namenski račun za javne radove:
160-484038-52
Tekući račun – bolovanje:
160-461867-23
Devizni račun:
005850000000-64

Karađorđeva 27 (zgrada “Navip”, 2. sprat)

015 354-884

Menadžment

Direktor
Milica Pavlović
direktor@infrastrukturasabac.co.rs

Sektor za izgradnju grada

Rukovodilac sektora
Miodrag Filipović
015 349-961
dpsabac@ptt.rs

Služba za uređivanje građevinskog zemljišta
Vladimir Radosavljević, rukovodilac službe
015 3454-884
vladimir.radosavljevic@infrastrukturasabac.co.rs

Služba za puteve
Slobodan Mijailović, rukovodilac službe
015 349-961
dpsabac@ptt.rs

Služba za imovinsko-pravne poslove
Jasmina Marinković, rukovodilac službe
015 354-884
jasmina.marinkovic@infrastrukturasabac.co.rs

Služba za prostorno i urbanističko planiranje
Slavica Ferenc, rukovodilac službe
015 347-726
slavica.ferenc@infrastrukturasabac.co.rs

  Geodetski poslovi
  Nataša Sojanović dipl.inž.geod.
  015 610-240
  natasa.stojanovic@infrastrukturasabac.co.rs

Sektor za održavanje stambenih zgrada

Rukovodilac sektora
Ljiljana Jovanović
015 351-410
stambeno@infrastrukturasabac.co.rs

Služba za održavanje stambenih zgrada
Rukovodilac službe
015 351-410
stambeno@infrastrukturasabac.co.rs

Služba za opšte pravne poslove i poslove javnih nabavki
Snežana Gvozdenović, rukovodilac službe
015 351-410
stambeno@infrastrukturasabac.co.rs

Finansijska služba

Marija Lazić
015 353-515
marija.lazic@infrastrukturasabac.co.rs

Služba za zajedničko izveštavanje i dostavljanje

Rukovodilac službe
Bojan Prica
015 351-410
stambeno@infrastrukturasabac.co.rs

Kako do nas?

Kontakt formular