Javne nabavke 2020.

Javne nabavke 2020.

»Javna nabavka male vrednosti 5/20 || Datum postavljanja: 18.06.2020

Usluge pakovanja pisanog materijala.

»Javna nabavka 22/20 || Datum postavljanja: 04.06.2020

Nabavka opreme za salu Doma MZ Ševarice.

»Javna nabavka 21/20 || Datum postavljanja: 01.06.2020

Izgradnja stambenog objekta u ulici Milana Rakića u Šapcu.

»Javna nabavka male vrednosti 26/20 || Datum postavljanja: 27.05.2020

Nabavka i ugradnja grejne mreže sa odgovarajućim kotlovima za MZ P. Pričinović.

»Javna nabavka 20/20 || Datum postavljanja: 26.05.2020

Nabavka građevinskog materijala (prohrom lima sa pripadajućim elementima) za MZ Krivaja.

»Javna nabavka 19/20 || Datum postavljanja: 26.05.2020

Izvođenje građevinskih radova na objektima seoskih mesnih zajednica po partijama od 1 do 3: Partija 1: MZ Gornja Rumska; Partija 2: MZ Grušić; Partija 3: MZ Dobrić.

»Javna nabavka male vrednosti 4/2020 || Datum postavljanja: 15.05.2020

Hidro-izolaterski radovi na sanaciji ravnih krovova na stambenim zgradama koje su na održavanju kod Javnog preduzeća Infrastruktura Šabac.

»Javna nabavka male vrednosti 3/2020 || Datum postavljanja: 11.05.2020

Limarski i bravarski radovi na stambenim zgradama koje su na održavanju kod Javnog preduzeća Infrastruktura Šabac.

»Javna nabavka male vrednosti 2/2020 || Datum postavljanja: 11.05.2020

Specijalizovani visinski radovi  u građevinarstvu na stambenim zgradama koje su na održavanju kod Javnog preduzeća Infrastruktura Šabac.

»Javna nabavka otvoreni postupak 1/2020 || Datum postavljanja: 29.04.2020

Usluge čišćenja stambenih zgrada koje su na održavanju kod Javnog preduzeća Infrastruktura Šabac.