Javne nabavke 2020.

Javne nabavke 2020.

»Javna nabavka male vrednosti 3/20 || Datum postavljanja: 21.01.2020

Nabavka materijala za održavanje javnog osveljenje na teritoriji grada Šapca, po partijama od 1 do 2: Partija 1: sijalice; Partija 2: prigušnice, pomoćni pribor itd...

»Javna nabavka 4/20 || Datum postavljanja: 20.01.2020

Rekonstrukcija naselja „Benske bare“ postavljanje rasvete, urbanog mobilijara i izgradnja biciklističkih staza.

»Javna nabavka 01/20 || Datum postavljanja: 10.01.2020

Radovi na rehabilitaciji i popravljanju opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji grada Šapca.

»Javna nabavka 3/20 || Datum postavljanja: 09.01.2020

Izgradnja trotoara u ulici Zapadna transverzala 1 u Šapcu – od Kapitol parka do kružnog toka.

»Javna nabavka 02/20 || Datum postavljanja: 09.01.2020

Izgradnja atmosferske kanalizacione mreže u ulici Nova 5 – deonica od Nove 9 do Nove 7.

»Javna nabavka 2/20 || Datum postavljanja: 30.12.2019

Rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju „Benske bare“ – ulice Kneza Miloša, Kralja Dragutina i dr Andre Jovanovića.

»Javna nabavka 1/20 || Datum postavljanja: 30.12.2019

Radovi na održavanju opštinskih puteva, ulica i trotoara od asfalta na teritoriji grada Šapca.