Za baru u Benskoj bari niko ne mari

Ispred zgrada u Ulici Kralja Petra 2 i 4, više od mesec dana iz šahta se preliva voda. Stanari kažu da su se obraćali JSP“Stan“ i JKP “Vodovod“, ali su u oba preduzeća, kako ističu, naišli na zid.