Javna nabavka male vrednosti 54/2018

Usluge raznošenja računa javnih preduzeća na teritoriji Grada Šapca. Konkursna dokumentacija – 21.12.2018. Poziv za podnošenje ponuda – 21.12.2018. Odgovor na postavljeno pitanje – 27.12.2018. Odluka o obustavi postupka – 27.12.2018.

Javna nabavka male vrednosti 9/2018

Radovi na održavanju vodovodnih i kanalizacionih instalacija u stambenim zgradama koje su na održavanju kod Javnog preduzeća Infrastruktura Šabac. Konkursna dokumentacija – 05.12.2018. Poziv za podnošenje ponuda – 05.12.2018. Odluka o dodeli ugovora – 13.12.2018. Obaveštenje o zakljucenom ugovoru – 21.12.2018.

Javna Nabavka 33/18

Izrada projektne dokumentacije po partijama od 1-4: Partija 1: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju saobraćajnih površina u naselju „Benska Bara“ u Šapcu; Partija 2: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju „Savske avenija“ u Šapcu; Partija 3: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju podtribinskog prostora na stadionu FK Mačva u Šapcu; Partija 4: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju

Javna nabavka male vrednosti 51/18

Rekonstrukcija kolovoza od sitne kamene kocke u ulici Sremska u Šapcu Konkursna dokumentacija – 07.11.2018. Poziv za podnošenje ponuda – 07.11.2018. Odluka o dodeli ugovora – 16.11.2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – 28.11.2018.

Javna nabavka 32/18

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju distributivne gasne mreže u delu ulica Nova 4, Nova7 i Nova5 u severozapadnoj radnoj zoni u Šapcu. Konkursna dokumentacija – 01.11.2018. Poziv za podnošenje ponuda – 01.11.2018. Odluka o dodeli ugovora – 12.12.2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – 31.12.2018.

Javna nabavka 31/18

Izrada idejnog rešenja za pribavljanje lokacijskih uslova, projekta za građevinsku dozvolu (PGD) sa izvršenom tehničkom kontrolom i projekta za izvođenje radova (PZI) za izgradnju kolovoza i parking prostora u paralelno sabirnoj saobraćajnici OB2, sa državnim putem II reda-oznaka 26, deonica od ulice Vase Pelagića do ulice Milorada Panića Surepa u Šapcu Konkursna dokumentacija – 31.10.2018. Poziv

Javna nabavka 30/18

Izrada projektne dokumentacije po partijama od 1-3: Partija 1: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju VN kabla 20 kV u delu ulica Nova 4, Nova7 i Nova5 i MBTS 20/0,4kV „Parking Jazaki“ i MBTS 20/0,4kV „Nova 6“ u severozapadnoj radnoj zoni u Šapcu; Partija 2: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju 20 kV kabla u ulici Nova

Javna nabavka 29/18

 Zimsko održavanje  opštinskih  (lokalnih) puteva  i ulica  na teritoriji grada Šapca Konkursna dokumentacija – 03.10.2018. Poziv za podnošenje ponuda – 03.10.2018. Odluka o dodeli ugovora – 05.11.2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – 20.11.2018.

Javna nabavka male vrednosti 8/2018

Usluge održavanja zajedničkih elektro-instalacija i rekonstrukcija glavnih razvodnih tabli na stambenim zgradama koje su na održavanju kod Javnog preduzeća Infrastruktura Šabac. Poziv za podnošenje ponuda – 03.10.2018. Konkursna dokumentacija – 03.10.2018. Odluka o dodeli ugovora – 12.10.2018.

Javna nabavka 7/2018

7. javna nabavka u otvorenom postupku za usluge redovnog mesečnog servisiranja liftova i popravki liftova u stambenim zgradama koje su na održavanju kod JP Infrastruktura Šabac. Poziv za podnošenje ponuda – 27.09.2018. Konkursna dokumentacija – 27.09.2018. Odluka o dodeli ugovora – 26.10.2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – 19.11.2018.