Javna nabavka male vrednosti 10/17

Javnu nabavku male vrednosti za usluge održavanja zajedničkih elektro-instalacija i rekonstrukcija glavnih razvodnih tabli u stambenim zgradama koje su na održavanju kod Javnog preduzeća Infrastruktura Šabac: Poziv za podnosenje ponuda Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obavestenje o zakljucenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti 57/17

Uređenje dela javne površine u centru Jevremovca (I faza  izmedju Osnovne škole i Doma kulture) Konkursna dokumentacija – 04.12.2017. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA JEVREMOVAC – 04.12.2017. Odluka o dodeli ugovora – 12.12.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – 21.12.2017.

Javna nabavka male vrednosti 56/17

Uređenje dela javne površine  desnog totoara u  ul. Karađorđeva u Prnjavoru Konkursna dokumentacija – 04.12.2017. Poziv za podnošenje ponuda – 04.12.2017. Odluka o dodeli ugovora – 12.12.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – 18.12.2017.

Javna nabavka 55/17

Izvođenje radova na uređenju nekategorisanog puta k.p.br.3853, k.p.br.3854 i deo k.p.br.1407 u KO Ševarice-teritorija grada Šapca, L=1,65 km KONKURSNA DOKUMENTACIJA Poziv za podnosenje ponudа atarski Odgovor JP Infrastruktura Šabac ОDLUKA O DODELI UGOVORA Obavestenje o zakljucenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti 54/17

Izrada Idejnog rešenja, za pribavljanje lokacijskih uslova, Projekta za građevinsku dozvolu sa izvršenom tehničkom kontrolom i Projekta za izvođenje radova, za izgradnju stubova sa reflektorima i napojnim kablovima za osvetljenje stadiona FK „Mačva“ Šabac Odluka o dodeli ugovora JNMV 54_17

Javna nabavka 40/17

Izgradnja VN kabla 20 KV u ulici Nova 5 Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 40_17

Javna nabavka male vrednosti 51/17

Uređenje spomen obeležja u selima, po partijama od 1-3: Partija 1: Izrada teraco podloge na spomen obeležjima Partija 2: Uređenje i reparacija spomen obeležja Partija 3: Izrada prilaza spomen obeležijima Poziv za podnešenje ponude – 29.09.2017. Konkursna dokumentacija – 29.09.2017. Odluka o dodeli Ugovora – 10.10.2017.

Javna nabavka male vrednosti 50/17

Izrada i montaža metalne podkonstrukcije za fasadu od alubonda na stambenom objektu Zorkin soliter u ul. Pop Lukinoj br. 2 u Šapcu Poziv za podnešenje ponude – 20.09.2017. Konkursna dokumentacija – 20.09.2017. Odluka o dodeli ugovora – 29.09.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – 04.10.2017.

Javna nabavka male vrednosti 9/2017

Građevinski radovi na stambenim zgradama koje su na održavanju kod Javnog preduzeća Infrastruktura Šabac. Poziv za podnošenje ponuda – 15.09.2017. Konkursna dokumentacija – 15.09.2017. Izmena konkursne dokumentacije – 19.09.2017. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda – 19.09.2017. Odluka o dodeli Ugovora – 11.10.2017.