Javna nabavka male vrednosti 11/16 – usluge

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta sa pripadajućom infrastrukturom na katastarskoj parceli broj 2785/40 KO Majur u Šapcu Poziv za podnešenje ponude – 17.11.2016. Konkursna dokumentacija – 17.11.2016. Odluka o dodeli ugovora – 30.11.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – 16.12.2016.

Javna nabavka male vrednosti 10/16 – usluge

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju atmosferske kanalizacione mreže sa izlivnom građevinom u ulici Severna transferzala 3 (od ulice Nova 7 do Kočinog kanala) u Šapcu Poziv za podnošenje ponuda – 17.11.2016. Konkursna dokumentacija – 17.11.2016. Odluka o dodeli ugovora – 28.11.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – 12.12.2016.

Javna nabavka 53/16 – radovi

Izgradnja VN kabla 20 KV u delu ulice Nova 4 i Nova 7 Poziv za podnošenje ponuda – 21.10.2016. Konkursna dokumentacija – 21.10.2016. Pitanje i odgovor – 02.11.2016. Pitanje i odgovor br. 2 – 10.11.2016. Odluka o dodeli ugovora – 22.11.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – 12.12.2016. Odluka o izmeni ugovora – 20.01.2017.

Javna nabavka male vrednosti 9/16 – usluge

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju 20 kV kabla i MBTS 20/0,42 kV, 2x1000kVA u ulici Nova 4 Severozapadna radna zona u Šapcu i izgradnju 20 kV kabla od TS 110/20 kV “Šabac 5″ulicama: Severna transverzala 2, Nova 9, Nova 5 od buduće MBTS u ulici Nova 6 kao i MBTS “Nova 6” u Šapcu i

Javna nabavka male vrednosti 8/16 – usluge

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodovodne i fekalne kanalizacione mreže u ulici Drinskog artiljerijskog puka u Šapcu i izgradnju vodovodne, fekalne i atmosferske kanalizacione mreže u ulici Nova 5 (deo između ulica Severna transferzala i Nova10) u Šapcu i izgradnju vodovodne i fekalne kanalizacione mreže u ulici Severna transferzala 1 (od ulice Gavrila Principa do

Javna nabavka 52/16 – radovi

Održavanje trotoara presvučenih asfaltom kao i održavanje parkinga i kolsko-pešačkih površina sa kolovoznim zastorom od asfalta, otvoreni postupak radi zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period do kraja 2016. godine Poziv za podnošenje ponuda – 12.10.2016. Konkursna dokumentacija – 12.10.2016. Izmena Poziva za podnošenje ponude – 24.10.2016. Izmena Konkursne dokumentacije – 24.10.2016. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma – 14.11.2016.

Javna nabavka 51/16 –radovi

Radovi na ravnanju, planiranju i šljunčenju neasfaltiranih ulica u gradu, otvoreni postupak radi zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period do kraja 2016. godine Poziv za podnošenje ponuda – 11.10.2016. Konkursna dokumentacija – 11.10.2016. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma – 10.11.2016. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu – 24.11.2016.

Javna nabavka ponuda 50/16 – radovi

Izgradnja atmosferske kanalizacije u delu ulice Nova 4 i Nova 7 Poziv za podnešenje ponude – 07.10.2016. Konkursna dokumentacija – 07.10.2016. Odluka o dodeli ugovora – 08.11.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – 18.11.2016.

Javna nabavka 49/16 – radovi

Održavanje trotoara od behatona i betona u Šapcu, otvoreni postupak radi zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period do kraja 2016. godine Poziv za podnešenje ponude – 05.10.2016. Konkursna dokumentacija – 05.10.2016. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma – 07.11.2016. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu – 18.11.2016.

Javna nabavka 48/16 – radovi

Radovi na planiranju i razastiranju zemlje, otvoreni postupak radi zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period do kraja 2016. godine Poziv za podnešenje ponude – 05.10.2016. Konkursna dokumentacija – 05.10.2016. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma – 07.11.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – 23.11.2016.