Javna nabavka radova br. 4

Dežurstvo, razastiranje i planiranje zemlje i šljunčenje pristupnog puta do lokacije koja se zasipa Obaveštenje o zaključenom ugovoru – 22.04.2015.

Javna nabavka 3/15- radovi

Izvođenje radova na održavanju trotoara od betona i prefabrikovanih betonskih elemenata (behaton ploča) u Šapcu Poziv za podnošenje ponude – 22.02.2015. Konkursna dokumentacija – 22.02.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – 07.04.2015.