Javna nabavka 50/15 – radovi

Izgradnja kolovoza dela ulice nova 4 u Šapcu Poziv za podnošenje ponude – 15.12.2015. Konkursna dokumentacija – 15.12.2015. Odluka o dodeli ugovora – 14.01.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – 27.01.2016. Odluka o izmeni ugovora – 06.05.2016.

Javna nabavka 49/15

Usluge Izrada: – idejnih projekata, – projekata za građevinsku dozvolu i – projekata za izvođenje objekata i vršenje tehničke kontrole elektroenergetskih objekata (mreža SN i NN, trafo stanice i javna rasveta), Za period od 12 meseci od dana zaključenja okvirnog sporazuma sa tri ponuđača Poziv za podnošenje ponude – 07.12.2015. Konkursna dokumentacija – 07.12.2015. Pitanja i odgovori –

Javna nabavka 48/15-dobra

Nabavka materijala za održavanje javne rasvete na teritoriji grada Šapca, po partijama od 1 do 2: Partija 1: sijalice Partija 2: prigušnice, upaljači, foreli, uklopni satovi, grla i td. Poziv za podnošenje ponude – 09.11.2015. Konkursna dokumentacija – 09.11.2015. Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije – 09.11.2015. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije br. 2 – 10.11.2015. Izmena i dopuna konkursne

Javna nabavka 47/15

Radovi Izvođenje građevinskih radova na spratnom delu objekta Doma kulture u Ševaricama – II faza Poziv za podnošenje ponude – 30.10.2015. Konkursna dokumentacija – 30.10.2015. Odluka o dodeli ugovora – 30.11.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – 22.12.2015.

Javna nabavka 46/15

Izgradnja javne rasvete u ulici Vojvode Putnika od kružnog toka prema centru Majura Poziv za podnošenje ponude – 13.10.2015. Konkursna dokumentacija – 13.10.2015. Pitanja i odgovori – 28.10.2015. Pitanja i odgovori – 02.11.2015. Odluka o dodeli ugovora – 12.11.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – 26.11.2015.

Javna nabavka male vrednosti 6/15

Rekonstrukcija šahtova atmosferske kanalizacije u ulici Zapadna transferzala u Šapcu Poziv za podnošenje ponude – 24.09.2015. Konkursna dokumentacija – 24.09.2015. Odluka o dodeli ugovora – 02.10.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – 12.10.2015.

Javna nabavka 45/15

Izvođenje radova na rekonstrukciji staza u Velikom parku u Šapcu Poziv za podnešenje ponude – 15.09.2015. Konkursna dokumentacija – 15.09.2015. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije – 29.09.2015. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije br. 2 – 02.10.2015. Odluka o dodeli Ugovora – 15.10.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – 28.10.2015. Odluka o izmeni ugovora – 28.04.2016.

Javna nabavka 44/15

Rekonstrukcija javnog osvetljenja u Velikom parku u Šapcu Poziv za podnešenje ponude – 10.09.2015. Konkursna dokumentacija – 10.09.2015. Pitanja i odgovori br.1 – 18.09.2015. Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije – 25.09.2015. Izmena konkursne dokumentacije 2 – 29.09.2015. Pitanja i odgovori br.1 – 02.10.2015. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije br. 3 – 06.10.2015. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda – 06.10.2015. Odluka o

Javna nabavka 43/15

Izvođenje radova na izgradnji betonskog trotoara na delu ulice Milorada Panića Surepa u Šapcu- deonica od ulice Pocerske u dužini od 500m Poziv za podnošenje ponude – 08.09.2015. Konkursna dokumentacija – 08.09.2015. Odluka o dodeli ugovora – 09.10.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – 23.10.2015.