Aktuelno

Aktuelno

»Cene doprinosa || Datum postavljanja: 12.04.2017

Cene doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta po zonama i nameni u 2017. godini

»Nacrt Ugovora o statusnoj promeni – pripajanje || Datum postavljanja: 30.11.2016

»Interni konkurs || Datum postavljanja: 24.11.2016

»Rešenje o popunjavanju radnih mesta internim konkursom || Datum postavljanja: 24.11.2016

»Program uređivanja građevinskog zemljišta za 2016 – rebalans || Datum postavljanja: 05.10.2016

»Izveštaj o realizaciji programa poslovanja za 2015. godinu. || Datum postavljanja: 01.10.2016

»GRADI SE NOVA SAOBRAĆAJNICA U ŠAPCU || Datum postavljanja: 07.09.2016

U blizini lokacije na kojoj će se nalaziti trgovinski objekti „Gomeks“ i „Lidil“ gradi se novoprojektovana ulica Nova 97. Saobraćajnica će povezati ulice Kralja Milutina i Vojvode Janka Stojičevića. Prva faza na uređenju nove saobraćajnice privodi se kraju. Dužina do sada izgrađenog dela ulice iznosi 200 metara, a nadležni planiraju da izgrade njen nastavak, i to u smeru ka Gradskom bazenu, pa do ulice Vojvode Janka Stojićevića. (more…)

»Odluka o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta || Datum postavljanja: 05.07.2016

»Odluka o uslovnom otpisu zakonske zatezne kamate na nadoknadu odnosno doprinos za uređenje građevinskog zemljišta || Datum postavljanja: 05.07.2016

»Radna biografija Radmile Jugović, predsednice Nadzornog odbora || Datum postavljanja: 27.06.2016

BIOGRAFIJA Ime i prezime: Radmila Jugović Datum i mesto rođenja: 26.08.1957. godine, Crnobarski Salaš Školska sprema: VSS, Ekonomski fakultet Beograd Radno iskustvo: 2014- Načelnik Odeljenja za LPA, Gradska uprava grada Šapca 2012-2014 Stručni konsultant upravnika Carinarnice Šabac, 2009-2012 Pomoćnik direktora- koordinator Poreske uprave Srbije, 2007-2008 Upravnik Carinarnice Šabac 2006-2007 Budžetski inspektor opštine Šabac 2004-2006 Direktor filijale Šabac, Poreska uprava, 1982-2004 finansijski direktor u više preduća u Šapcu (“INGO”, “DUMAČA”, “MEBLO SAN”). Ostala znanja: poznavanje računara, ruski i engleski jezik.